Stani tamo gde te svi vide!

„Digitalne outdoor kampanje su moćan alat za povećanje poseta putem mobilnog telefona na socijalnim mrežama i svim ostalim digitalnim kanalima marketinga.“

kiosk

Tehnološke prednosti

LED displeji su novije generacije, izrađeni u SMD tehnologiji. To znači da je za prikaz svake tačke na displeju zadužena jedna SMD dioda koja obedinjuje 3 boje, za razliku od klasičnih displeja zasnovanih na DIP tehnologiji gde se 1 tačka dobija pomoću 3 diode.

KAKVU KOMUNIKACIJU?

  • Digitalni sadržaj obezbeđuje dinamičnu i neposrednu komunikaciju sa posmatračem i ostvaruje bolji efekat.


  • Spoljno oglašavanje ne posmatraju samo vozači, već u velikom broju i pešaci